Skip to main content

Przed nami wydarzenie bardzo ważne dla całej parafii. W najbliższą niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 13:00, dziekan dekanatu wilanowskiego – ks. prałat Tadeusz Aleksandrowicz – oficjalnie wprowadzi na urząd proboszcza naszej parafii o. Leszka Walkiewicza. Zgodnie w wymogami prawa kościelnego, nowo mianowany proboszcz, obejmując uroczyście urząd, wyznaje przed delegatem biskupa swoją wiarę oraz zobowiązuje się do troski o powierzonych sobie wiernych. Bądźmy tego dnia z ojcem Leszkiem, aby otoczyć go naszą modlitwą i życzliwością!