Skip to main content
cmentarz

Cmentarz Czerniakowski

Zarząd cmentarza czerniakowskiego mieści się w pomieszczeniach kancelarii parafialnej.

W godzinach pracy kancelarii interesanci są przyjmowani w sprawach:

– opłat za grób,

– zmiany opiekuna grobu,

– uzyskania pozwolenia na zmianę lub postawienie nagrobka,

– uzyskanie pozwolenia na pogłębienie grobu,

– wydania dokumentów potrzebnych do pogrzebu członka naszej parafii poza parafią,

– ustalenia godziny i daty pogrzebu, jeżeli pogrzeb ma się odbyć w naszym kościele i/lub na naszym cmentarzu.

Potrzebne dokumenty: 

I. Jeżeli Msza św. i pochówek planowane są w naszej parafii: 

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza, potwierdzona przez USC;

2. Odpis aktu zgonu z USC;

3. Numer rejestracyjny posiadanego grobu na Cmentarzu Czerniakowskim.

 

Kontakt telefoniczny: (22) 842 03 71

Numer telefonu do grabarza można uzyskać w kancelarii.