Skip to main content

Posługi i Sakramenty

Sakramenty i posługi, które pełnią duszpasterze w naszej parafii oraz cmentarzu czerniakowskim.

sakramentyposługi

Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest zazwyczaj w pierwsze i  trzecie niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00 w nowym kościele pw. św. Jana z Dukli (wejście do kościoła od ul. Bernardyńskiej).
W celu załatwienia formalności, do kancelarii parafialnej najlepiej zgłosić się ok. 4 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Przed wizytą w kancelarii należy przygotować następujące dokumenty:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC;

2. Odpis aktu sakramentalnego związku małżeńskiego przez rodziców dziecka (jeżeli był on zawarty poza naszą parafią);

3. Zaświadczenia z parafii kandydatów na rodziców chrzestnych potwierdzających, że spełniają oni wymagania stawiane chcącym pełnić tę zaszczytną funkcję.

Pierwsza Komunia Święta w roku katechetycznym 2023/24
odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2024 r. w nowym kościele
o godz. 13.00

INFORMACJE BIEŻĄCE

Zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, na spotkania, które odbywają się w niedziele po Mszy o g. 11.30 w wyznaczonych poniżej terminach.

WYKAZ  SPOTKAŃ  I  NABOŻEŃSTW w 2024 r.:

7. I – poświęcenie modlitewników na Mszy Świętej o godz. 11.30, po której odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci;

2. II (piątek) – poświęcenie świec na Mszy o godz. 18.30 i następnie spotkanie z krawcową (zdjęcie miar na szycie alb);

4. II – spotkanie dla dzieci po Mszy o g. 11.30;

17. III  – spotkanie dla rodziców i dzieci po Mszy Świętej o godz. 11.30;

28. IV – spotkanie dla rodziców i dzieci po Mszy Świętej o godz. 11.30.

Przypominamy:

     Regularne uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach jest obowiązkowe. Akceptujemy tylko usprawiedliwione nieobecności.

     W naszej parafii obowiązuje dzieci “Dzienniczek dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej”.

     Najbliższe święta nakazane wypadają: 25 grudnia (Uroczystość Narodzenia Pańskiego – “Boże Narodzenie”), 1 stycznia (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – “Nowy Rok”) i 6 stycznia (Uroczystość Objawienia Pańskiego – “Trzech Króli”).

Uwaga: wszelkie pamiątki komunijne (jak różańce, medaliki, świece, modlitewniki, obrazki pamiątkowe) będą zakupione zbiorowo dla wszystkich dzieci.

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej:

 • akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej parafii;
 • pozwolenie od proboszcza zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko jest z innej parafii.

Uwaga: dokumenty należy dostarczyć do końca października lub w przypadkach losowych poinformować o takiej niemożliwości opiekuna.

Do spowiedzi w naszej parafii można przystąpić podczas każdej Mszy Świętej.

 

W pierwsze piątki miesiąca sakrament pokuty sprawowany jest rano – podczas Mszy Świętych, po południu – od godz. 17.30.

 

W szczególnych sytuacjach o spowiedź można poprosić przy furcie klasztornej (wejście od ul. Czerniakowskiej).

Rodziny pragnące zaprosić kapłana do swojego domu w celu udzielenia tego sakramentu choremu, mogą to uczynić w kancelarii parafialnej, lub w każdej chwili przy furcie klasztornej oraz telefonicznie.

 

W pokoju chorego należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, gdzie kapłan postawi Najświętszy Sakrament. Na stoliku powinny znajdować się również krzyżyk i świeca, a także – w razie potrzeby – szklanka z wodą, by chory mógł popić Komunię św.

Członkowie rodziny obecni w domu powinni uczestniczyć w obrzędzie, opuszczając pokój chorego tylko na czas spowiedzi świętej.

sakramenty czerniaków mokotów

Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafii ok. 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, aby:

 • wykluczyć lekkomyślność czy brak rozwagi;
 • mieć czas na spokojne dopełnienie formalności;
 • umożliwić duszpasterzowi urzędowe stwierdzenie, czy kandydaci spełniają wymagania stawiane przez Kościół;
 • ustalić termin uroczystości.

Narzeczeni zgłaszający się do kancelarii w celu sporządzenia protokołu przedślubnego proszeni są o zabranie ze sobą następujących dokumentów:

 

1. Dowód osobisty;

2. Protokół z USC – (jeśli ślub ma być konkordatowy);

3. Pełny odpis metryki chrztu obojga narzeczonych (metryka w tym przypadku ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia);

4. Świadectwo bierzmowania (najczęściej data bierzmowania jest wypisywana na świadectwie chrztu);

5. Świadectwo o uczestnictwie w katechezie szkolnej – ostatnie;

6. Zaświadczenie o spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego;

7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;

8. Zgoda proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego na ich ślub, jeśli oboje nie są z naszej parafii.

Śmierć członka naszej parafii należy zgłosić w kancelarii w celu dokonania adnotacji w księdze zmarłych.

Jeżeli pochówek ma odbyć się na Cmentarzu Czerniakowskim, jego datę i godzinę ustala się w naszej kancelarii.

Jeżeli u nas ma się odbyć Msza św. pogrzebowa, a pochówek na innym cmentarzu, tamtejszy zarząd ustala datę i godzinę ceremonii.

Potrzebne dokumenty: 

I. Jeżeli Msza św. i pogrzeb planowane są w naszej parafii: 

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza, potwierdzona przez USC;

2. Odpis aktu zgonu z USC;

3. Numer rejestracyjny posiadanego grobu na Cmentarzu Czerniakowskim.

 

II. Jeżeli u nas ma się odbyć tylko Msza, a pogrzeb na innym cmentarzu: 

1. Odpis aktu zgonu z USC;

2. Informacja od zarządu cmentarza, na którym ma się odbyć pogrzeb o wyznaczonym dniu i godzinie pochówku.

 

III. Jeżeli Msza pogrzebowa sprawowana będzie w innym kościele, a pogrzeb odbędzie się na naszym cmentarzu: 

1. Karta zgonu z USC;

2. Numer rejestracyjny grobu na Cmentarzu Czerniakowskim.

 

IV. Jeżeli i Msza św. pogrzebowa i pochówek członka naszej parafii planowane są poza parafią, należy poinformować o tym kancelarię w celu dokonania wypisu z akt parafialnych.

Poradnia Życia Rodzinnego: czynna we wtorki  od. godz. 18.30.

Zgłoszenia chętnych u Pani Magdaleny Wojciechowskiej, prowadzącej poradnię. Tel. 604 257 279

Kurs składa się z 4 spotkań odbywających się w 4 kolejne soboty miesiąca, w godz. 9.00-15.15. Jest prowadzony w małych grupach ze względu na wykorzystanie metody warsztatowej. Narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim.  Jest również przewidziany czas na modlitwę.

Spotkania odbywają się wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA.

 • pierwszą sobotę – sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?” oraz „Czy my się znamy?”
 • drugą sobotę – sesje warsztatowe: „Czy to ty?” oraz „Jak ja ciebie kocham?”
 • trzecią sobotę – sesja warsztatowa: „Co dalej po ślubie?” oraz wykłady: „Odpowiedzialne rodzicielstwo”, „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa”
 • czwartą sobotę – sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?” oraz skupienie końcowe: „Życie łaską sakramentu małżeństwa”

Przed pierwszym spotkaniem i po każdym kolejnym narzeczeni realizują zadanie domowe.

zapisy dla PAR Z PARAFII: do 14 lutego

zapisy dla par spoza parafii: od 15 lutego

terminy spotkań: 27 lutego oraz 6, 13, 20 marca 2021 (w godz. 9.00-15.15)
miejsce spotkań: Sala przy kościele św. Jana z Dukli (wejście od ul. Bernardyńskiej)

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie pod adresem e-mail: kursnbernardyni@gmail.com

Uwagi organizacyjne

 1. Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie PARY narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób.
 2. Narzeczeni chętni do udziału w kursie wypełniają formularze zgłoszeniowe. Formularze wysyłamy po otrzymaniu zgłoszenia na adres kursnbernardyni@gmail.com
 3. Wypełnienie formularzy rezerwuje dla Państwa miejsce na kursie w naszej parafii.
 4. Do ukończenia kursu niezbędne jest 100% obecności obojga Narzeczonych. Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych 4 spotkaniach, to prosimy o znalezienie innego kursu lepiej dostosowanego do Państwa grafiku.
 5. W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni powinni wziąć udział w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ SIĘ w ramach kursu przedmałżeńskiego. Należy się na nie zapisać dodatkowo. Zapisy do Poradni przy naszej parafii.
 6. Podczas spotkań uczestnicy mogą skorzystać z kawy, herbaty i ciastek. Udział w kursie nie ma wyznaczonej ceny. Na zakończenie można złożyć dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów organizacji kursu.

Kontakt

Zgłoszenia na kurs: kursnbernardyni@gmail.com