Skip to main content

W piątek 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze sprawowane będą według porządku niedzielnego. Członkowie Młodzieży Franciszkańskiej, działającej przy naszej parafii, rozprowadzać będą przed kościołem przygotowane przez siebie kredę i kadzidło. Datki składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na ich wakacyjny wyjazd rekolekcyjny. W intencji ofiarodawców sprawowana będzie Msza Święta. 6 stycznia to także dzień pomocy misjom. Ofiary składane tego dnia na tacę przeznaczone zostaną na cele misyjne.