Skip to main content

Przyszła niedziela, 22 stycznia, to dzień wspólnej modlitwy czcicieli św. Rity. O godz. 18.00 sprawowana będzie Msza św. z okolicznościową homilią, a po niej nabożeństwo ku czci Świętej. Zachęcamy, aby przynosić kartki z prośbami i podziękowaniami. Przypominamy równocześnie, że intencje te powierzamy Panu Bogu podczas Mszy św.