Skip to main content

W niedziele 4 i 11 grudnia nasi ministranci będą rozprowadzać przed kościołem przygotowane przez siebie siano na stół wigilijny. Przy tej okazji będą kwestować na sfinansowanie swojego wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie wezmą udział w dniach wspólnoty LSO. Ta akcja daje nam możliwość wyrażenia wdzięczności wobec tych chłopców za ich zaangażowanie w życie naszej wspólnoty. Niewiele jest w Warszawie parafii, które mogą poszczycić się taką liczbą ministrantów i tak pięknymi asystami, które przygotowują. Doceńmy ich postawę i pokażmy, że ich zapał nie jest nam obojętny.