Skip to main content

Wspólnota Rodzin

Jesteśmy młodą wspólnotą rodzin katolickich, gromadzących się przy naszej parafii od października 2013 roku.

Wspólnotę tworzą małżeństwa oraz małżeństwa z dziećmi, które pragną razem zaangażować się w życie kontemplacyjne i apostolskie w Kościele Katolickim.

Wszyscy członkowie naszej wspólnoty uznają się wspólnie za braci i siostry w Chrystusie, jako obdarzeni tym samym powołaniem do świętości  i głoszenia Ewangelii. Spotykamy się dwa razy w miesiącu: na wspólnej Eucharystii i Adoracji w 2 niedziele każdego miesiąca o godz. 16:00 oraz na spotkaniach formacyjnych poświęconych przeżywaniu wiary w małżeństwie i rodzinie.

Nasza wspólnota otwarta jest na dar jakim są dzieci, dlatego dzieci biorą czynny udział w spotkaniach w specjalnych grupach dziecięcych.

Wspólnota Rodzin