Skip to main content

Franciszkańska Młodzież Oazowa

Wspólnota będąca częścią Ruchu Światło-Życie – obejmuje dzieci po I Komunii Świętej oraz młodzież szkolną i akademicką. Poprzez odpowiednią dla każdej z grup formację wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Rozwija się w oparciu o założenia sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 16.30 w salce oazowej.

Opiekę nad OAZĄ sprawuje o. Leoncjusz.

Franciszkańska Młodzież Oazowa