Skip to main content

Liturgiczna Służba Ołtarza – Ministranci

Łacińskie słowo  “ministrare” oznacza „służyć, pomagać”. Zadaniem ministrantów jest służba Bogu poprzez przyczynianie się do tego, by liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy Świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom, i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.

Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Boże. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

· spotkania ministrantów odbywają się w sobotę o godz. 10.00.

Opiekunem wspólnoty jest o. Terencjan.

Liturgiczna Służba Ołtarza