Skip to main content

Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota należącą do Rodziny Franciszkańskiej. Początki FZŚ sięgają roku 1221, kiedy to św. Franciszek z Asyżu utworzył zakon dla osób świeckich (mężczyzn i kobiet) żyjących w rodzinach lub samotnych oraz kapłanów diecezjalnych (diakonów, kapłanów, biskupów). Pierwotna nazwa zakonu brzmi: Bracia i Siostry od Pokuty. FZŚ nosi również nazwę III Zakonu św. Franciszka. Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie żyjąc według Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia.

Spotkania odbywają się w drugą niedzielę miesiąca. O godz 8.30 Msza św. Po Mszy św. spotkanie dla członków wspólnoty w salce oraz jutrznia. W każdy piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej (ok. godz. 7.15) wspólnota FZŚ śpiewa “Godzinki” ku czci św. Franciszka z Asyżu. Członkowie tej wspólnoty serdecznie zapraszają wszystkich do udziału w tym nabożeństwie franciszkańskim.

FZŚ