Skip to main content

Akcja Katolicka

Ruch katolików świeckich (laikatu), zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Wywodzi się z katolickich ruchów społecznych XIX w.
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
Pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego;
Ukierunkowanie na zadania apostolskie Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
Kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w prowadzonym przez Akcję Katolicką Kąciku Dobrej Książki w krużgankach nowej świątyni.

Akcja Katolicka