Uroczyste wprowadzenie o. Leszka Walkiewicza na urząd proboszcza